News

Latvijas uzņēmumi kopējā VIA Latvia stendā piedalījās starptautiskajā izstādē un konferencē “TransKazahstan/TransLogistica 2019”, kura notika no 18. līdz 20. septembrim Almatā, Kazahstānā.  Izstāde Almati notiek jau 23. reizi, kas apliecina šī pasākuma nozīmi transporta un loģistikas jomā gan Centrālās Āzijas reģionā, gan arī visā Eirāzijas kontinentā. Šogad izstādē piedalās pārstāvji no 13 uzņēmumiem: VAS “Latvijas dzelzceļš”, SIA “LDz Loģistika”, “LDz Cargo”, Rīgas brīvosta, Ventspils brīvosta, Liepājas SEZ, Rīgas Universālais Termināls, Rīgas Konteneru termināls, «A&A Logistic», SONORA, “Noord Natie Vantspils terminalis”, «Sigis», Lidosta Rīga, kā arī Baltijas Tranzīta un Loģistikas asociācija.

Izstādes atklāšanas ceremonijā piedalījās Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Uldis Reimanis un ārkārtējais un pilnvarotais Latvijas vēstnieks Kazahstānā Jurijs Pogrebņaks.

Savā runā  Uldis Reimanis uzsvēra, ka Latvijas transporta un loģistikas nozare  jau 21. reizi piedaloties izstādē,  ir augusi un attīstījusies roku rokā ar visu kopējo Eirāzijas reģiona transporta profesionāļu saimi.

Konferencē Uldis Reimanis uzstājās ar runu, kur īpašā sesijā tika apspriesta valsts politika attiecībā uz Eirāzijas transporta sistēmu savienojamību. Uzstājoties U.Reimanis akcentēja augošo tirdzniecības apgrozījumu un lielo potenciālu sadarbībai kravu pārvadājumos sauszemes transporta koridoros starp Ķīnu un Eiropu.     

U. Reimanis norādīja, ka Latvija redz Kazahstānu kā savu stratēģisko partneri dialogā ar Ķīnu attīstot pārvadājumus Jaunajā Zīda Ceļā. Kopā ar Kazahstānas partneriem Latvijas transporta un loģistikas sektors var piedāvāt izdevīgus multimodālos transporta pakalpojumus no Ķīnas caur Kazahstānu uz Eiropu caur Rīgas, Ventspils un Liepājas ostām. Lielu lomu Eirāzijas kravu plūsmu apkalpošanā spēlē arī Rīgas Lidosta, kas sadarbībā ar Latvijas Pastu veiksmīgi attīsta e-komercijas pārvadājumus no Ķīnas uz Eiropu.

18. septembrī Almatā tika organizēta Latvijas – Kazahstānas Starpvaldību komisijas ekonomiskās rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos Transporta darba grupas sēde. Tajā puses atzina, ka perspektīvas sadarbības sfēras ir tranzīts un loģistikas pakalpojumi, auto, dzelzceļa un aviācijas transporta pārvadājumi.

19. septembrī Uldis Reimanis piedalījās Žurnāla «Транс-Logistics Казахстан»  ekspertu diskusijā par Mediju un komunikācijas lomu transporta nozarē.  U. Reimanis norādīja, ka ir būtiski komunicēt sabiedrībai vērtības, kuras spēj piedāvāt moderna, uz nākotni orientēta un savstarpēji integrēta transporta nozare, un ka tieši ar šādu mērķi Latvija ir izvēlējusies šīs vērtības komunicēt ar  VIA Latvia zīmolu. Latvijas piedāvājums transporta un loģistikas pakalpojumu sfērā darbojas pēc “viena loga” principa,  un elektroniskajā vidē tā adrese ir www.vialatvia.com.

Fotogrāfijas no pasākuma šeit.