News

Rail Baltica ir Eiropas standarta platuma dzelzceļa transporta Transeiropas transporta tīkla (TEN-T) Ziemeļjūras – Baltijas koridora transporta sistēmas elements – jauna, ātra, elektrificēta, ar Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu aprīkota divceļu dzelzceļa līnija maršrutā no Tallinas līdz Lietuvas–Polijas robežai caur Pērnavu, Rīgu, Panevēžu un Kauņu, ar savienojumu Kauņa - Viļņa.

Rail Baltica globālais projekts aptver piecas Eiropas Savienības valstis – Poliju, Lietuvu, Latviju, Igauniju un netieši arī Somiju, tālākā nākotnē paredzot savienojumu  Tallina – Helsinki.

Jaunās dzelzceļa līnijas sliežu platums būs 1435 mm, kas pilnīgi atbildīs savstarpējas izmantojamības tehniskajai specifikācijai (TSIs).

Maksimālais ātrums: 249 km/h pasažieru pārvadājumiem un 120 km/h kravu pārvadājumiem.

Rail Baltica   radīs pašreiz iztrūkstošos starprobežu savienojumus un veicinās dažādu transporta veidu integrāciju un transporta tīklu savietojamību, nodrošinot starpmodalitāti un multimodalitāti.