News

No 18.-21.novembrim VIALatvia uzņēmumi piedalījās izstādē “Krievijas transports”, kura notika Krievijas Transporta nedēļas ietvaros. Latvijas delegāciju vadīja Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Uldis Reimanis.

Pasākuma ietvaros U.Reimanis piedalījās Krievijas transporta ministra J.Ditriha rīkotajās lietišķajās brokastīs transporta ministriem un biznesa pārstāvjiem. Tajās tika apspriesta maģistrālās infrastruktūras modernizācijas un paplašināšanas kompleksā plāna realizācijas gaita un ar to saistītie jautājumi.

Citu Krievijas transporta nedēļas pasākumu starpā tika svinīgi parakstīts Latvijas-Krievijas Starpvaldību komisijas Transporta darba grupas 22.oktobra sēdes, kas noritēja videokonferences formātā, protokols. Protokolu parakstīja Transporta darba grupas vadītāji - Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks U.Reimanis un Krievijas Federācijas Transporta ministra palīgs J.Petrovs.

Foruma ietvaros Latvijas pārstāvji piedalījās plenārā diskusijā “Transports – Eirāzijas integrācijas pamats” un transporta nozaru konferencēs.

Konferencēs tika izskatīti jautājumi, kas skar transporta infrastruktūras izbūvi, pārvadājumu kvalitāti, pieejamības un drošības paaugstināšanu, kā arī transporta servisu digitalizācijas jautājumus.

Transporta nedēļas izstāde bija izvietota 3700 kvadrātmetru kopplatībā, kurā savus sasniegumus demonstrēja vairāk nekā 100 dalībnieki un to vidū ir federālās aģentūras, valsts korporācijas, privātā biznesa kompānijas, ārvalstu biznesa pārstāvji un citas ar transporta sfēru saistītas kompānijas.

Latvijas transporta nozari izstādē zem vienotā zīmola VIA LATVIA pārstāvēja VAS “Latvijas dzelzceļš”, Rīgas brīvosta, Liepājas SEZ un Ventspils brīvosta. Forumu un izstādi apmeklēja arī vairāki Latvijas transporta nozares privātuzņēmumu pārstāvji. Latvijas uzņēmumi šogad izstādē piedalījās jau sesto reizi.

Vizītes ietvaros notika Latvijas transporta nozares pārstāvju tikšanās ar Latvijas vēstnieku Krievijā Māri Riekstiņu, kur tika pārrunātas nozares aktualitātes un Latvijas un Krievijas divpusējās sadarbības jautājumi.