News

No 20. līdz 22.septembrim Almatā notika jau 25.izstāde “TransLogistica Kazakhstan”. Ikgadējā, starptautiskā izstāde ir nozīmīgs transporta un loģistikas nozares pasākums, kurā piedalās ne tikai Centrālās Āzijas reģiona, bet arī visa Eirāzijas kontinenta uzņēmēji.

VIALatvia stendā šoreiz tika pārstāvēti vairāki uzņēmumi, to skaitā Rīgas un Ventspils brīvostu pārvaldes un Liepājas SEZ pārvalde, Starptautiskā lidosta “Rīga”, Latvijas pasts, Latvijas dzelzceļš, WT Terminal, Rīgas Tirdzniecības osta, KS Terminal, Baltic Container Terminal, Ventbunkers, TransHolding, Ekers Stividors, Sigis, Quinto Logistics un citi.

Izstāde šogad bija plaši apmeklēta un apmeklētājiem bija liela interese par iespēju izmantot Latvijas ostas kravu saņemšanai, uzglabāšanai, apstrādei un Kazahstānas produkcijas nosūtīšanai uz Eiropu.

Paralēli izstādei notika vairākas Starptautiskas transporta, loģistikas un e-komercijas konferences

Sadarbojoties ar Kazahstānas Infrastruktūras un industrijas attīstības ministriju, 20.septembrī tika organizēta Latvijas un Kazahstānas starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos Transporta darba grupas sēde (TDG) , kurā diskutēja par sadarbības veicināšanu aviācijas, dzelzceļa, transporta loģistikas, kā arī starptautisko autopārvadājumu jomās.

“Jau vairākus gadus transporta un loģistikas nozare strādā aizvien jaunu izaicinājumu apstākļos,” atklājot TDG sēdi, teica Satiksmes ministrijas valsts sekretāres vietnieks, Latvijas un Kazahstānas TDG līdzpriekšsēdētājs Uldis Reimanis. “Krīzes apstākļos noris nepārtraukts darbs, lai rastu alternatīvas un jaunajos apstākļos saglabātu trauslās un vienlaikus noturīgās globālās saites. TDG sēde ir efektīva diskusiju platforma, kas dod iespējas rast risinājumiem strauji mainīgajos un joprojām izaicinošajos apstākļos.”

Puses vienojās, ka ir svarīgi turpināt aizsākto dialogu un stiprināt sadarbību. Pēc Latvijas puses ielūguma Kazahstānas delegācija Kazahstānas Infrastruktūras un industrijas attīstības ministrijas un nozares uzņēmumu sastāvā oktobrī plāno apmeklēt Latviju, lai detalizētāk iepazītos ar Latvijas transporta infrastruktūru, t.sk. ostām un Liepājas SEZ, kā arī klātienē izpētītu turpmākās sadarbības attīstības iespējas. Tāpat arī puses vienojās, ka Latvijas un Kazahstānas Kopējās komisijas starptautisko autopārvadājumu jautājumos sēde notiks šī gada noslēgumā.

Vizītes ietvaros Uldis Reimanis un VAS “Latvijas Pasts” Starptautiskā departamenta direktors Andris Eglājs tikās arī ar Kazahstānas pasta pakalpojumu kompānijas “Kazpočta” vadību un pārrunāja aktuālos divpusējās sadarbības jautājumus, kā arī vienojās, ka, ņemot vērā to, ka pasta pārvadājumi ir būtiska transporta loģistikas ķēžu sastāvdaļa, abu valstu pasta uzņēmumu pārstāvji turpmāk tiks iekļauti Transporta darba grupas sastāvā.