News

Latvijas autopārvadātāji ir aktīvi starptautisko pārvadājumu tirgū. Latvijā ir viens no jaunākajiem, modernākajiem, ES prasībām atbilstošiem un lielākajiem autoparkiem Eiropā. Uz 2021. gada beigām valstī bija licencēti 4769 starptautisko kravu autopārvadātāji un 221 vietējie kravu autopārvadātāji.

Licencēto kravas autopārvadātāju skaits Latvijā 

 

Starptautiskajos pārvadājumos izmantojamo kravas transportlīdzekļu skaita sadalījums pa ekoloģiskajām klasēm, %

2020. gadā ar Latvijā reģistrētu autotransportu tika pārvadāts 74.6 miljoni tonnu kravu.

Galvenais autopārvadātāju tirgus izsenis ir bijis orientēts uz tādām NVS valstīm kā Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna, kā arī Ukraina un Centrāleiropas valstis. 2020. gadā visvairāk Latvijā reģistrētais autotransports kravas pārvadāja Lietuvā, Igaunijā, Krievijā un Vācijā.