News

Lejamkravas Ventspils brīvostā bija 54% no kopējā ostas kravu apgrozījuma, un 2021. gadā veidoja 6 milj. tonnu kravu. Galvenā preču grupa šajā segmentā ir naftas produkti. Šķidro kravu rajonā Ventspils ostā ir 6 piestātnes, kuru dziļums ir no 11,5 līdz 17,5 m. Pie šīm piestātnēm iespējams apkalpot AFRAMAX tipa kuģus ar 150 000 DWT.

Lejamkravas Ventspils ostā (milj.t.)

Lejamkravu termināli


SIA "Ventspils nafta termināls"

Kravu veidi: naftas produkti
Piestātne: Nr. 30, 33
Piestātneses garums: 344/360m
Piestātnes dziļums: 13,5/17,0m

SIA Ventspils nafta termināls ir lielākais un tehnoloģiski modernākais naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmums Baltijā. Neaizsalstošajā Ventspils ostā uzņēmums starptautiskā līmenī veiksmīgi un efektīvi attīstās jau vairāk nekā 55 gadu, pieņemot un uzglabājot Krievijas un citu NVS valstu naftas produktus un pārkraujot tos kuģos no visas pasaules.

Talsu iela 75,Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: +371 6366 4090
Fakss: +371 6362 4341
www.vnt.lv


AS "Ventbunkers"

Kravu veidi: nafta; naftas produkti.
Piestātne: Nr.30, 31, 32, 33
Piestātneses garums: 344 - 360m
Piestātnes dziļums: 13,5 -17,0m

AS Ventbunkers ir viens no Ventspils brīvostas vadošajiem naftas produktu pārkraušanas termināļiem, kas pārkrauj dīzeļdegvielu un mazutu. Termināļa kopējā teritorija ir 43 hektāri, un naftas produktu pārkraušanas jauda sasniedz 7 000 000 tonnu gadā.
Termināļa rezervuāra parku veido 27 rezervuāri (5 000 m³, 10 000 m³ un 20 000 m³) ar 355 000 m³ kopējo tilpumu. Uz divām dzelzceļa estakādēm vienlaikus ir iespējams apstrādāt 92 vagoncisternas. Mazutu un dīzeļdegvielu ir iespējams pārkraut arī uz / no tankkuģiem — četras piestātnes spēj apkalpot lielākos Baltijas jūrā ienākošos AFRAMAX tipa kuģus ar 150 000 DWT kravnesību.

Dzintaru iela 92,Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: +371 636 02501
Fakss: +371 636 02504
E-pasts: ventbunkers@ventbunkers.lv
www.ventbunkers.lv


VK Terminal Services

Kravu veidi: amonjaks; ķīmiskie produkti; naftas produkti.
Piestātne: Nr. 34, 35A, 36
Piestātneses garums: 190 -296m
Piestātnes dziļums: 9,5 -14,2m

SIA VK Terminal Services​ ir VK Tranzīts holdinga daļa, kas sniedz plašu pakalpojumu klāstu: šķidrā amonjaka, naftas un ķīmisko produktu izliešanu un uzglabāšanu krasta rezervuāros, kvalitātes modifikāciju, kravu partiju komplektēšanu un iekraušanu tankkuģos, kā arī nepieciešamās dokumentācijas noformēšanu. Terminālis strādā 24 stundas diennaktī un spēj pieņemt līdz pat 250 dzelzceļa cisternām. Trīs dziļūdens piestātnēs iespējams apkalpot kuģus līdz 100 DWT kravnesībai.

Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: +371 6366 3195
E-pasts: office@vktservices.lv
https://vkterminalservices.lv/  https://vktranzits.lv/


Baltic Juice Terminal

Kravu veidi: pārtikas un lopbarības lejamkravas.
Piestātne: Nr.11
Piestātnes garums: 294m
Piestātnes dziļums: 11,0 m

Baltic Juice Terminal (BJT) ir dažādu pārtikas lejamkravu pārkraušanas terminālis ar 3 ha kopējo platību un 11 m piestātņu dziļumu, kas paredzētas tankkuģiem ar kravnesību līdz 60'000 DWT. Terminālis spēj pārkraut vairāk nekā 200 000 MT dažādas pārtikas lejamkravas gadā. Uzņēmums ir aprīkots ar 8 500 m3 ietilpīgo nerūsējošā tērauda rezervuāru parku produktu uzglabāšanai, auto/dzelzceļa iekraušanas/izkraušanas estakādēm, uzsildīšanas, maisīšanas un mucu pildīšanas/iztukšošanas iekārtām, svēršanas platformu, modernu laboratoriju, kā arī atbilstoši ES Komitejas prasībām ((EK) Nr.853/2004) sertificētu pārtikas produktu saldētavas noliktavu (1800 m2 platībā). Pateicoties atrašanās vietai neaizsalstošās Ventspils ostas teritorijā, BJT ir izcils risinājums pārtikas lejamkravu pārkraušanai un glabāšanai ar iespēju samazināt transporta izmaksas.

Dzintaru iela 3a, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: +371 636 34577
Fakss +371 636 34566
E-pasts: info@bjt.lv
www.bjt.lv


SIA VARS

Kravu veidi: ķīmiskie produkti
SIA VARS veic šķidro ķīmisko produktu (akrilskābes nitrila) transportēšanu.

Dzintaru iela 22/7, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis:+371 636 63003
Fakss: +371 636 63223
E-pasts: office@vars.lv


SIA Ventall Termināls

Kravu veidi: ķīmiskie produkti; naftas produkti
Piestātne: Nr. 35A, 36
Piestātneses garums: 230m
Piestātnes dziļums: 12m

SIA Ventall Termināls ir VK Tranzīts holdinga daļa un nodarbojas ar gaišo naftas produktu pieņemšanu, uzglabāšanu un iekraušanu kuģos. SIA Ventall Termināls Ventspils brīvostā nomātā kopējā platība ir 70 386 m². Terminālis spēj apstrādāt līdz 2 000 000 tonnu kravu gadā. Termināļa īpašumā ir septiņi rezervuāri (2 x 3000 m³, 5 x 20 000 m³) ar kopējo ietilpību 106 000 m³, kā arī trīs dzelzceļa cisternu izliešanas estakādes ar 66 dzelzceļa cisternu izliešanas vietām.  Divās dziļūdens piestātnēs iespējams apkalpot kuģus ar kravnesību no 25 DWT līdz 100 DWT. 

Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: +371 636 60703
E-pasts: office@vent-all.lv
https://ventallterminals.lv/