News

Iestādes

VA "Civilās aviācijas aģentūra"

Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

Civilās aviācijas aģentūras funkcijas:

 • īstenot valsts politiku civilās aviācijas drošības jomā;
 • nodrošināt valsts pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju aviācijas drošības jomā;
 • atbilstoši kompetencei sniegt publiskos pakalpojumus;
 • atbilstoši kompetencei pārstāvēt Latvijas intereses Eiropas Savienības institūcijās un civilās aviācijas starptautiskajās organizācijās jautājumos, kas saistīti ar aviācijas drošību;
 • īstenot valsts programmas un projektus civilās aviācijas drošības jomā, kā arī veikt citas nacionālajos, starptautiskajos un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Adrese: Lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes novads, LV-1053
Tālrunis: +371 67830936
Mājaslapa: www.caa.lv
E-pasts: latcaa@lcaa.gov.lv


Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs ir valsts tiešās pārvaldes iestāde Satiksmes ministra pārraudzībā, kas īsteno valsts pārvaldi aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu, dzelzceļa avāriju un jūras negadījumu izmeklēšanas jomā.

TNGIIB galvenais mērķis ir veikt aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu, dzelzceļa avāriju un jūras negadījumu tehnisko izmeklēšanu. Izmeklēšanas vienīgais mērķis ir novērst aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus, dzelzceļa avārijas un jūras negadījumus, tādējādi uzlabojot gaisa satiksmes, dzelzceļa un jūras transporta kustības drošību. Izmeklēšana nav saistīta ar vainas vai atbildības noteikšanu.

Birojā ir trīs struktūrvienības - Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa, Dzelzceļa avāriju izmeklēšanas nodaļa un Jūras negadījumu izmeklēšanas nodaļa.

Adrese: Brīvības iela 58, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67288140
Mājaslapa: www.taiib.gov.lv
E-pasts: taiib@taiib.gov.lv


Valsts kapitālsabiedrības

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” – lielākā lidosta Baltijas valstu reģionā

Lidosta “Rīga” ir strauji augošs Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls, kas savieno Baltijas valstis ar Eiropas darījumu centriem un iecienītiem atpūtas galamērķiem, kā arī nodrošina stabilu gaisa kravu plūsmu no Āzijas un citiem pasaules reģioniem. Lidosta „Rīga” sniedz gan aviācijas (gaisa kuģu, pasažieru un kravu apkalpošana), gan neaviācijas pakalpojumus (telpu un teritorijas noma, autostāvvietas, VIP centra pakalpojumi u.c.).  Lai spētu konkurēt ar citām Ziemeļeiropas reģiona lidostām, lidosta “Rīga” nepārtraukti attīsta un modernizē infrastruktūru, ievieš jaunus digitālus risinājumus, efektivizē procesus.  Tādējādi tiek nodrošināta labvēlīga vide esošo biznesu attīstībai, kā arī radīti priekšnoteikumus jauniem investīciju un biznesa projektiem.

Lidosta „Rīga” ir valsts akciju sabiedrība, un tās 100% kapitāldaļu turētājs ir Latvijas Republikas Satiksmes ministrija.

Adrese: Lidosta “Rīga” 10/1 Mārupes novads,  Rīga, LV-1053
Tālrunis: 67207135
Mājaslapa:  www.riga-airport.com
E-pasts: office@riga-airport.com

 


VAS “Latvijas gaisa satiksme”

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) pamatdarbības veids ir Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošana un gaisa satiksmes organizēšana, savā darbībā izmantojot  modernus sakaru, navigācijas un radiolokācijas līdzekļus un ES standartiem atbilstošas procedūras. LGS atrodas Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas pārraudzībā.

LGS sniedz nediskriminējošus, taisnīgus un objektīvus pakalpojumus visiem gaisa telpas lietotājiem neatkarīgi no viņu nacionālās piederības vai identitātes. Pakalpojumu sniegšanas nosacījumi definēti Latvijas Republikas Aeronavigācijas informācijas publikācijā (AIP).

Uzņēmuma misija ir efektīvi un rentabli nodrošināt drošu gaisa kuģu kustību, sniedzot stabilus ilgtermiņa aeronavigācijas pakalpojumus.

LGS stratēģiskie mērķi:

 • Drošums un gaisa satiksmes vadības drošība - nodrošināt aeronavigācijas pakalpojumu drošuma un gaisa satiksmes vadības drošības starptautisko un valsts standartu prasības;
 • Kapacitāte – uzturēt optimālu gaisa telpas kapacitāti;
 • Vides aizsardzība - īstenot un attīstīt aeronavigācijas pakalpojumus, vienlaikus ņemot vērā nepieciešamību aizsargāt apkārtējo vidi;
 • Finansiālā efektivitāte - vienības maksas, izmaksu un pakalpojumu kvalitātes sabalansētība;
 • Eiropas vienotā gaisa telpa (SES) – ievērot ar SES saistītos normatīvos aktus un pamatnostādnes;
 • Operacionālā efektivitāte – dot iespēju visiem gaisa telpas lietotājiem veikt savus lidojumus efektīvi, vienlaikus izpildot gan militāro, gan civilo operatoru prasības;
 • Personāls - augsti kvalificēts, motivēts personāls, nodrošināts ar komfortabliem darba apstākļiem un sociālajām garantijām, tādejādi sasniedzot uzņēmuma biznesa mērķus.

Adrese: Lidosta “Rīga” 10/1 Mārupes novads, Rīgas rajons, Rīga, LV-1053
Tālrunis: 67300911
Mājaslapa: www.lgs.lv
E-pasts: lgs@lgs.lv


Lidostas reģionos

SIA "Aviasabiedrība "Liepāja""

2017. gadā Liepājas lidosta veica labojumus darbības sertifikātā un sāka nodrošināt lidojumus arī ziemas sezonā.

2018. gada pavasarī, gadu pēc lidojumu atsākšanas kopumā pārvadāti jau gandrīz 9000 pasažieru. Populārākie galamērķi lidojot no Liepājas ir Kopenhāgena, Stokholma un Maskava.

Liepājas lidosta veiksmīgi apkalpo arī vispārējās aviācijas lidojumus.

Adrese: Lidostas iela 8, Grobiņas pag., Grobiņas nov., LV-3430
Tālr./Fakss: +371 63407592
Mājaslapa: www.liepaja-airport.lv
E-pasts: info@liepaja-airport.lv


SIA „Ventspils lidosta”

Ventspils lidosta (ICAO – EVVA) ir valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauks, kas specializējas vispārējas aviācijas lidojumu apkalpošanā jeb sertificēta vizuālajiem lidojumiem diennakts gaišajā un tumšajā laikā.

Lidosta izvietojusies Ventspils dienvidos 3,5 km no pilsētas centra.  Lidlaukam ir viens 1298 m garš un 32 m plats asfaltbetona seguma skrejceļš, savukārt lidlauka tehniskie parametri ļauj apkalpot gaisa kuģus, kuru maksimālā pacelšanās masa nepārsniedz 30 tonnas.

Ventspils lidostas misija ir apmierināt ar aviāciju saistītu organizāciju un sabiedrības vajadzības pēc efektīva un droša vispārējās aviācijas lidostas servisa Kurzemes reģionā, kā arī nodrošināt nepārtrauktu lidostas tehnoloģiju un infrastruktūras attīstību.

Mūsdienīgs pasažieru termināls, lidlauka satiksmes zona meteo nodrošinājums  un aviācijas degvielas pieejamība ir drošas un lidojumiem pievilcīgas Ventspils lidostas pamats.

Adrese: Ganību ielā 103, Ventspils, LV- 3601
Tālrunis: +371 63624262
Mājalapa: www.airport.ventspils.lv
E-pasts: airport@ventspils.lv


Organizācijas

Latvijas aviācijas asociācija

LAA ir brīvprātīga aviācijas nozares uzņēmumu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, kam nav peļņas gūšanas rakstura.

Mērķi:
1. Latvijas aviācijas nozares vērtību ķēdes (value chain) stiprināšana un saistīto uzņēmumu konkurētspējas atbalsts vietējā un starptautiskajā tirgū.
2. Aviācijas nozares cilvēkresursu attīstība.
3. Nozares uzņēmumu iesaiste nacionālās plānošanas procesos.

Adrese: Lidosta "Rīga" 10/1; Mārupes nov. LV-1053
Tālrunis: +371 26176555
Mājaslapa: www.laa.aero
E-pasts: info@laa.aero


Latvijas Aviācijas Arodbiedrību Federācija

Latvijas Aviācijas Arodbiedrību Federācija ir patstāvīga, neatkarīga organizācija, kura uz brīvprātības principa apvieno atsevišķus aviācijas arodbiedrību biedrus, neatkarīgi no viņu darba vietas, aviotransporta darbinieku arodorganizācijas, t.sk. arī civilās aviācijas mācību iestāžu, avioklubus. LAAF darbības pamatprincipi – arodbiedrību biedru un organizāciju vienlīdzība, atklātība un solidaritāte. LAAF ir Latvijas un starptautiskās arodbiedrību kustības daļa.

LAAF mērķi un uzdevumi:

 • Latvijas Aviācijas Arodbiedrību Federācijas stiprināšana un labvēlīgas vides veidošana biedrību darbībai;
 • LAAF atsevišķu biedru un organizāciju konsolidācija kopēju mērķu sasniegšanai un arodorganizācijas nostiprināšana.
 • LAAF biedru aizstāvība, viņu ekonomisko, sociālo, profesionālo tiesību un interešu pārstāvniecība un deklarēšana.
 • LAAF biedru un pirmorganizāciju pārstāvība sociālajā dialogā ar darba devēju un savu biedru un to arodorganizāciju interešu aizstāvība Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienībā (LBAS) un valsts pārvaldes institūcijās, prokuratūrā, tiesā un citās organizācijās;
 • Juridiskās un konsultatīvās palīdzības sniegšana, kolektīvo darba līgumu noslēgšanā starp arodorganizāciju un darba devēju;
 • LAAF biedriem un organizācijām juridiskās palīdzības un konsultāciju sniegšana strīdu un dažādu konfliktu risināšanai;

Adrese: Vaļņu iela 32, 511.kab., Rīga, LV – 1050
Tālrunis: 6 7211759
Fakss: 6 7211759
Mājas lapa: www.laaf.lv
E-pasts: laaf@inbox.lv


Starptautiskās organizācijas

Starptautiskā civilās aviācijas organizācija / International Civil Aviation Organisation (ICAO)

Mājas lapa: http://www.icao.int

Eiropas Civilās aviācijas Konference / European Civil Aviation Conference(ECAC)

Mājaslapa: http://www.ecac-ceac.org

Apvienotās aviācijas institūcijas / Joint Aviation Authorities (JAA)

Mājaslapa: http://jaato.com

Eiropas aviācijas drošības aģentūra / European Aviation Safety Agency (EASA)

Mājaslapa: http://www.easa.europa.eu

Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas / European Organisation for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL)

Mājaslapa: http://www.eurocontrol.int