News

VIA Latvia – moderna un droša izvēle ceļā uz vienotu mērķi!

VIA Latvia ir visu Latvijas transporta nozari vienojošs zīmols, kurš apvieno nozares galvenos spēlētājus, kuri, strādājot plecu pie pleca, nodrošina pasaules tirgiem kompleksus, drošus, ātrus un efektīvus preču pārvadājumus, distribūcijas un e-komercijas pakalpojumus.

VIA Latvia zīmola logotips, kurā dinamiski vijas vārds VIA ar pamata nozīmi “ceļš”, simbolizē kustību, - nepārtrauktu transporta nozares attīstību un pilnveidi. Tieši tāpat kā logotipa simbols, VIA Latvia sadarbības modelis tiecas vīties uz priekšu.

“VIA” simbolā saskatāmi virzienrādītāji. Tie ir procesi, uz kuriem balstās transporta nozare un tās attīstība – kravas ienākšana, apstrāde, uzlabošana un pievienotās vērtības radīšana.

Logotipa simbols veidojas no piecām savstarpēji saistītām un papildinošām daļām – gaisa ceļi, ūdens ceļi, dzelzsceļi, auto ceļi un informācijas lielceļi, raksturojot Latvijas transporta infrastruktūru un spēku. Tas apvieno sevī arī Latvijas transporta pārvadājumu nozares krustpunktus – Rīgas Brīvostu, Ventspils Brīvostu, Liepājas Brīvostu, Starptautisko lidostu “Rīga” un Latvijas Dzelzceļa tīklojumu.