News

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 13.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija līdz 14.aprīlim ieskaitot un ar 2020. gada 17. martu atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu.

  • Latvijas rezidentiem ir atļaut atgriezties Latvijā (pirms atgriešanās jāreģistrējas konsulārajā reģistrā)
  • Latvijas rezidentiem nav atļauts izceļot no Latvijas, izmantojot ostas vai lidostas sākot no 17.marta plkst. 00:00
  • Latvijas nerezidentiem ir atļauts atgriezties, ja viņu patstāvīgā dzīves vieta ir Latvija (pirms atgriešanās jāreģistrējas konsulārajā reģistrā)
  • Latvijas nerezidentiem nav atļauts ieceļot Latvijā, izmantojot ostas vai lidostas sākot no 17.marta plkst. 00:00 (izņēmums ir Ārlietu ministrijas sniegta atļauja)

Papildu informācija par ieceļošanas un izceļošanas ierobežojumiem Latvijā un par ārvalstu noteiktajiem ierobežojumiem pieejama Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē https://www.mfa.gov.lv/ 

Kopš š.g. 17.marta ir pārtraukti starptautiskie pasažieru pārvadājumi, bet attiecībā uz kravu pārvadājumiem ar prāmjiem ierobežojumu nav. Prāmju kompānija “Stena Line” turpina veikt prāmju pārvadājumus maršrutos: Ventspils - Nīneshamna – Ventspils un Liepāja – Traveminde -Liepāja.

Ja ir nepieciešamība izmantot prāmju satiksmi uz Zviedriju vai Vāciju, aicinām sekot “Stena Line” informācijai par pieejamiem maršrutiem un to kursēšanas grafikiem.

https://www.stenaline.lv/no-latvijas-uz-zviedriju

https://www.stenaline.lv/no-latvijas-uz-vaciju

AS “Tallink” mājas lapā ir informācija par tuvākajā laikā pieejamajiem maršrutiem un grafikiem.https://www.tallink.lv/lv/find-a-cruise

Nepieciešamības gadījumā, satiksmes ministram ir tiesības dot atļauju veikt starptautisko pasažieru pārvadājumu. Šādu atļauju satiksmes ministrs dod, izvērtējot katru konkrētu gadījumu, balstoties uz pārvadātāja pieprasījumu. Pārvadātājam jāgriežas Satiksmes ministrijā ar lūgumu sniegt atļauju konkrētam reisam un, izvērtējot pamatojumu, Satiksmes ministrija šādu atļauju dod. Pieteikumi iesniedzami iesūtot tos šādā epasta adresē: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv

Informācija par visām satiksmes ministra izsniegtajām atļaujām, aktualitātēm un ieteikumiem tiek publicēta un regulāri tiek papildināta Satiksmes ministrijas tīmekļvietnē