News

Krievijas Federācijas Transporta ministrija informē, ka sākot no 2020.gada 6 aprīļa caur Krievijas Federācijas teritoriju ir atļauts sankcijām pakļauto preču tranzīts uz trešajām valstīm ar autotransportu un dzelzceļa transportu, izmantojot elektroniskās navigācijas plombas. Plombēšanas pakalpojumus Krievijas Federācijas teritorijā veic operators – «Центр развития цифровых платформ (ООО «ЦРПЦ»). Lai veiktu pārvadājumu pārvadātājam ir nepieciešams:

  1. Reģistrēties operatora sistēmā. Reģistrēšanās notiek bez maksas. Reģistrēties sistēmā ir iespējams operatora interneta mājas lapā www.crcp.ru vai operatora apkalpošanas birojos, kas atrodas Krievijas Federācijas autotransporta un dzelzceļa transporta robežkontroles punktos un stacionārajos un mobīlajos autotransporta un dzelzceļa transporta kontroles punktos. Uz Latvijas-Krievijas robežas Krievijas pusē operatora apkalpošanas biroji atrodas autotransporta robežkontroles punktos Burački un Ubiļinka un dzelzceļa transporta robežkontroles punktā stacijā Sebeža.
  2. Jānoslēdz līgums ar operatoru par kravu izsekošanu pārvadājuma laikā. Šis ir maksas pakalpojums.
  3. Jāiesniedz informācija operatoram par kravu vismaz divas stundas pirms iebraukšanas iepriekš minētajos kontroles punktos.
  4. Jāiemaksā depozīts operatoram par elektroniskās plombas izmantošanu pārvadājuma laikā, pirms pārvadājuma uzsākšanas.

Lai veiktu sankcijām pakļauto preču tranzītu uz trešajām valstīm, pārvadātājs drīkst iebraukt Krievijas teritorijā un izbraukt no tās tikai caur iepriekš minētiem kontroles punktiem, kuros atrodas operatora apkalpošanas biroji. Lēmumu par elektronisko plombu aktivizēšanu, deaktivizēšanu pieņem atbildīgā amatpersona pēc kravu dokumentu pārbaudes šajos kontroles punktos.

Sīkāka informācija par sankcijām pakļauto preču tranzīta kārtību uz trešajām valstīm caur Krievijas teritoriju www.crcp.ru vai pa tālr. 8 800 550 4334 vai + 7 499 755 4334 (informāciju var saņemt krievu un angļu valodā) vai e-pastā info@crcp.ru.

Sankciju preču saraksts ir apstiprināts saskaņā ar Krievijas Federācijas valdības lēmumu –ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 августа 2014 г. № 778 О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305, от 30 июня 2017 г. № 293, от 12 июля 2018 г. № 420 и от 24 июня 2019 г. № 293.

Lūdzam skatīt:

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102376818&backlink=1&&nd=102356935 (Muitas kodi pa preču grupām ir atrodami šajā linkā zemāk ar visām aktuālajām izmaiņām)