News

Ar mērķi COVID-19 pandēmijas laikā operatīvi sekot līdzi situācijai uz Eiropas Savienības Dalībvalstu robežkontroles punktiem, ir izveidota speciāla lietotne Galileo Green Lane

Eiropas Komisija martā publicēja “Zaļo joslu” vadlīnijas galvenajiem kravu koridoriem, lai neapstātos preču aprite starp dalībvalstīm  COVID-19 pandēmijas laikā. Tas ir būtiski Eiropas Savienības vienotā iekšējā tirgus saglabāšanā, nodrošinot, ka pandēmijas laikā turpinās visu kravu, tajā skaitā pirmās nepieciešamības medicīnas preču piegādes uz Eiropas valstīm. Dalībvalstis pandēmijas laikā ir atjaunojušas robežkontroli, kas prasa papildus laiku robežu šķērsošanai un ne vienmēr norit raiti. Lai varētu operatīvi sekot līdzi situācijai uz Dalībvalstu robežkontroles punktiem, ir izveidota speciāla lietotne Galileo Green Lane. Lietotnes darbība ir balstīta uz Eiropas satelītnavigācijas sistēmas "Galileo" datiem, sniedzot informāciju par robežšķērsošanas situāciju un noslodzi Eiropas Transporta tīklā TEN-T. Iepazīties ar lietotnes Galileo Green Lane  darbību, saņemt papildus informāciju, kā arī lietotni lejuplādēt var sekojošā mājaslapā - https://galileogreenlane.eu/