Drukāt

EU_Member_state_-_Latvia_small

Iekšējās muitas robežas starp ES dalībvalstīm ir atceltas – tas nozīmē, preču muitošana uz Latvijas – Lietuvas un Latvijas – Igaunijas robežas vairs netiek veikta. Muitas kontrole tiek veikta tikai uz ārējās ES robežas, Latvijā uz Latvijas – Krievijas un Latvijas – Baltkrievijas robežas, kā arī ostās, lidostās un iekšzemes muitas punktos. Kravu tranzītpārvadājumu noformēšana ir vienkāršojusies - konkrētam pārvadājumam jānoformē tikai viens tranzīta dokuments (muitas deklarācija), kas ir derīgs visā ES muitas teritorijā. Veterinārās, fitosanitārās un drošuma kontroles formalitātes tranzītkravām tiek veiktas tikai uz ES ārējām robežām. Kravas, kuras ir reiz pārbaudītas, ievedot ES teritorijā, otrreiz, šķērsojot citas dalībvalsts robežu, netiek pakļautas obligātajām kontrolēm. Muitas formalitātes tranzītkravām tiek veiktas tikai Eiropas Savienības ārējās robežas kontroles punktos. Latvijas ostās, kurās galvenokārt tiek formētas no citām ES dalībvalstu ostām nosūtītās kravas, muitas formalitātes būtiski samazinājušās. Pievienotās vērtības un akcīzes nodokļu atvieglojumi brīvostās piemērojami vienīgi tranzīta kravām un kravām, kuras tiek ievestas piemērojot atbilstošus muitas režīmus. Latvijas tranzīta priekšrocības salīdzinājumā ar citiem tranzīta maršrutiem ES ir galvenokārt transporta infrastruktūras, ģeogrāfiskā izvietojuma un pakalpojumu tarifu priekšrocības.

Saskaņā ar Šengenas līguma nosacījumiem ES dalībvalstu starpā netiek veikta personu robežkontrole.

No 2007.gada 21.decembra Latvija ir pievienojusies Šengenas līgumam, tas nozīmē, ka ar šo brīdi ir atcelta personu robežkontrole uz iekšējām robežām ar Lietuvu un Igauniju un Latvijas ostās esošajos robežkontroles punktos. Savukārt lidostās personu robežkontrole ir pārtraukta ar 2008.gada 30.martu.

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sekretariāts.
Juridiskā adrese: VAS „Latvijas Jūras administrācija” Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048.
Izstrādāja: (c) www.smaidi.lv (2016)