Drukāt

Lejamkravas Ventspils brīvostā (tūkst.t)

ventspils lejamkravas

 

Lejamkravas Ventspils brīvostā bija 58% no kopējā ostas kravu apgrozījuma, un 2016. gadā veidoja 10.93 milj. tonnu kravu. Galvenā preču grupa šajā segmentā ir naftas produkti. Šķidro kravu rajonā Ventspils ostā ir 6 piestātnes, kuru dziļums ir no 11,5 līdz 17,5 m. Pie šīm piestātnēm iespējams apkalpot AFRAMAX tipa kuģus ar 150 000 DWT.

 


SIA "Ventspils nafta termināls"

SIA "Ventspils nafta termināls" ir viens no vadošajiem un tehnoloģiski attīstītākajiem naftas un naftas produktu tranzīta uzņēmumiem Baltijas jūras reģionā. Rezervuāru ietilpība ir vairāk nekā 1 miljons kubikmetru, kur uzņēmuma klienti var uzglabāt savu produkciju gadījumā, ja nav iespējams to uzreiz pārkraut uz kuģiem, vai arī, lai sagaidītu labvēlīgākus tirgus apstākļus. Uzņēmumam ir 105 uzglabāšanas rezervuāri. Uzņēmums piedāvā arī iespēju veikt naftas un naftas produktu ķīmisko analīzi savā laboratorijā.

Talsu iela 75, Ventspils LV-3602, Latvija; tālr.: +371 6366 4090; e-pasts: terminals@vnt.vtti.com; www.vnt.lv

AS "Ventbunkers"

AS "Ventbunkers" nodarbojas ar gaišo un tumšo naftas produktu pārkraušanu, piedāvā forvardinga pakalpojumus, kā arī balasta un notekūdeņu attīrīšanu. Uzņēmumam ir 11 dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuāri ar kopējo ietilpību 200 000 m³ un 17 uzglabāšanas rezervuāri mazutam ar kopējo ietilpību 150 000 m3 . Uzņēmuma dzelzceļa sistēma ļauj vienlaikus apkalpot 108 dzelzceļa cisternas. Pārkraušanas jauda - 7 milj. t/gadā

Dzintaru iela 92, Ventspils LV-3602, Latvija; tālr.: +371 6360 2501; e-pasts: ventbunkers@ventbunkers.lv; www.ventbunkers.lv

AS „Ventamonjaks”

AS „Ventamonjaks” pieder infrastruktūra un aprīkojums šķidro ķīmisko produktu uzglabāšanai un pārkraušanai. AS "Ventamonjaks" infrastruktūru pamatā izmanto SIA "Ventall Terminals" un SIA "Ventamonjaks Serviss", veicot šķidrā amonjaka, naftas un ķīmisko produktu izliešanu un uzglabāšanu krasta rezervuāros, kvalitātes modifikāciju, kravu partiju komplektēšanu un iekraušanu tankkuģos, kā arī nepieciešamās dokumentācijas noformēšanu.

Maksimālie produktu pārkraušanas apjomi gadā:
     -  gaišie naftas produkti — līdz 2 000 000 tonnu;
     -  ķīmiskie produkti — līdz 200 000 tonnu;
     -  biodīzeļdegviela un to ražošanai nepieciešamās izejvielas — līdz 150 000 tonnu;
     - amonjaks — līdz 1 200 000 tonnu.

Dzintaru iela 66, Ventspils LV-3602, Latvija; tālr.: +371 6366 3195; e-pasts: office@va-serviss.lv; www.ventamonjaks.lv ; www.vktranzits.lv

Baltic Juice Terminal

Dažādu pārtikas lejamkravu pārkraušanas terminālis ar 3 ha kopējo platību un 11 m piestātņu dziļumu, kas paredzētas tankkuģiem ar kravnesību līdz 42 000 DWT.
Terminālis spēj pārkraut vairāk nekā 100 000 MT dažādas pārtikas lejamkravas gadā.  Uzņēmums ir aprīkots ar 8 500 m3 ietilpīgo nerūsējošā tērauda rezervuāru parku produktu uzglabāšanai, auto/dzelzceļa iekraušanas/izkraušanas estakādēm, uzsildīšanas, maisīšanas un mucu pildīšanas/iztukšošanas iekārtām, svēršanas platformu, modernu laboratoriju, kā arī atbilstoši ES Komitejas prasībām ((EK) Nr.853/2004) sertificētu pārtikas produktu saldētavas noliktavu (1800 m2 platībā).

SIA "OVERSEAS Estates", Dzintaru iela 3A, Ventspils LV-3602, Latvija; tālr.: +371 6363 4577; e-pasts: info@bjt.lv, www.bjt.lv

 

 

SIA VARS

Nodarbojas ar šķidro ķīmisko produktu — akrila nitrila transportēšanu.

Dzintaru iela 22/7, Ventspils, LV-3602, Tālrunis:+371 636 63003,  e-pasts: office@vars.lv

 

 

SIA Ventall Termināls

 

Nodrošina gaišo naftas produktu pieņemšanu, uzglabāšanu un iekraušanu kuģos. Terminālis spēj apstrādāt līdz 2 000 000  tonnu kravu gadā. Termināļa īpašumā ir septiņi rezervuāri (2 x 3000 m³, 5 x 20 000 m³) ar kopējo ietilpību 106 000 m³, kā arī trīs dzelzceļa cisternu izliešanas estakādes ar 66 dzelzceļa cisternu izliešanas vietām. Divās dziļūdens piestātnēs iespējams apkalpot kuģus ar 40 DWT un 60 DWT kravnesību.

 

Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-3602, Tālrunis: +371 636 60703, e-pasts: office@vent-all.lv, www.vktranzits.lv/lv/ventall

 

 

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sekretariāts.
Juridiskā adrese: VAS „Latvijas Jūras administrācija” Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048.
Izstrādāja: (c) www.smaidi.lv (2016)