Drukāt

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padome (saīsināti – LOTLP) ir izveidota un darbojas saskaņā ar Likumu par ostām. Tā koordinē valsts politiku ostu attīstībā un visu ostu darbību.
Padomei ir ļoti nozīmīga loma Latvijas loģistikas sektora attīstībā. Tā ir iespēja nozares vadošiem dalībniekiem Ministru prezidenta vadībā apspriest būtiskākos jautājumus nozares konkurētspējas stiprināšanai un vienoties par darāmiem darbiem. Tajā piedalās vairāki ministri, ostu vadītāji, pilsētu vadītāji un  pārstāvji no sabiedriskām organizācijām, kā arī citām nozīmīgām valsts struktūrām. Ikdienā tā risina jautājumus saistībā ar infrastruktūras attīstību. Tā analizē attīstības projektus, lai viss tranzīta koridors attīstītos harmoniski un sabalansēti, lai tiktu nodrošināta pietiekama infrastruktūras kapacitāte un kvalitāte gan uz autoceļiem, gan dzelzceļā, ostās un robežkontroles punktos. Padome lielu uzmanību pievērš muitas un nodokļu jautājumu risināšanai, vides aspektiem un starptautiskai sadarbībai. Arī likumdošanas bāzes pilnveidošana aizņem būtisku padomes darba daļu. Padome sniedz priekšlikumus gan attiecībā uz nacionāliem likumdošanas aktiem, gan starptautiskām organizācijām, gan arī aktīvi iesaistās Eiropas Savienības regulu un direktīvu izstrādes procesos, sniedzot priekšlikumus Latvijas nacionālajām pozīcijām.

Likumā definēti šādi padomes galvenie uzdevumi ir:
•    izvērtēt politikas plānošanas dokumentus un normatīvo aktu projektus, kas ietekmē Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas sektora attīstību, un sniegt atzinumu par tiem;
•    izvirzīt priekšlikumus Latvijas ārpolitiskajām aktivitātēm, kas vērstas uz Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas sektora attīstības veicināšanu;
•    sekmēt un atbalstīt Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas sektora atpazīstamību starptautiskā biznesa vidē un atbalstīt Latvijas ostu dalību starptautiskās izstādēs un konferencēs;
•    sniegt atzinumu par priekšlikumiem atsavināt nekustamo īpašumu ostās valsts vai sabiedriskajām vajadzībām;
•    apstiprināt ostu attīstības fonda līdzekļu izlietojumu;
•    veicināt Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas sektora attīstību, koordinējot iesaistīto pušu sadarbību un risinot kopējas aktuālas problēmas.
Padome ir izveidojusi Reklāmas komisiju, kas atbild par Latvijas ostu popularizēšanu un organizē kopīgu ostu reklāmas pasākumu realizēšanu. Komisijā darbojas Rīgas un Ventspils brīvostu, Liepājas SEZ pārvalžu, VAS ”Latvijas dzelzceļš” un SIA „LDZ Cargo” pārstāvji. Gada laikā Latvijas tranzīta un loģistikas uzņēmumu stendi tiek veidoti 6 - 8 izstādēs Krievijā, Baltkrievijā, Kazahstānā, Uzbekistānā, Azerbaidžānā, Ukrainā,  Ķīnā un Vācijā. Lielākajā NVS reģiona valstu un Krievijas izstādē “TransRussia”, kura notiek Maskavā katru gadu Latvijas stendā tiek pārstāvēti vairāk kā 40 uzņēmumi. Reklāmas komisijas locekļi aktīvi darbojas Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības (16+1) formāta ietvaros, piedalās Starpvaldību komisiju darbā, sadarbojoties ar Satiksmes ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un nozares asociācijām organizē Latvijas uzņēmēju ārvalstu vizītes un tirdzniecības misijas.


 

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs  
Ministru prezidents Māris Kučinskis
Padomes locekļi  
satiksmes ministrs Uldis Augulis
finanšu ministre Dana Reizniece - Ozola
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs
Satiksmes ministrijas Jūrlietu departamenta direktore

 
Laima Rituma

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs
Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks
Ventspils domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Jānis Vītoliņš
Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs
Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš
Ventspils brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmulis
Latvijas Mazo ostu asociācijas priekšsēdētājs Jānis Megnis
Latvijas Jūras administrācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš
Latvijas Attīstības aģentūras direktors Andris Ozols
VAS „Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš
Jūrniecības savienības valdes priekšsēdētājs Antons Vjaters
Jūras spēku Flotiles komandieris Valdis Stanka
Latvijas Ostu asociācijas izpilddirektors Kārlis Leiškalns
Padomes sekretārs  
Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors

Andris Maldups

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sekretariāts.
Juridiskā adrese: VAS „Latvijas Jūras administrācija” Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048.
Izstrādāja: (c) www.smaidi.lv (2016)