Drukāt

Logo_PVN2009

Pievienotās vērtības nodoklis ir patēriņa nodoklis, kuru piemēro visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ar nodokli apliek preces un pakalpojumus, kas tiek pirkti un pārdoti izmantošanai vai patēriņam Eiropas Savienības teritorijā.

Ar nodokli tādā pašā veidā tiek aplikts arī preču un pakalpojumu imports no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām. Pretēji tam, preču un pakalpojumu eksports no nodokļa ir atbrīvots.

 

 

Pievienotās vērtības nodoklis:

  • ir vispārējs nodoklis, ko piemēro visām komerciālajām aktivitātēm, ietverot preču ražošanu un izplatīšanu un pakalpojumu sniegšanu;
  • ir patēriņa nodoklis, jo beigās tas tiek uzrēķināts gala patērētājam;
  • tiek aprēķināts kā procenti no preču vai pakalpojumu cenas;
  • tiek iekasēts pa daļām, kā atsevišķu maksājumu kopums, kurus veic preču un pakalpojumu ķēdē iesaistītās personas – nodokļa maksātāji. PVN reģistrētie nodokļa maksātājiem ir tiesības atskaitīt no nodokļa summas, kuru tie saņēmuši kā atlīdzību par piegādātajām precēm un pakalpojumiem, summu, kuru viņi samaksājuši par iegādātajām precēm un pakalpojumiem (priekšnodoklis);
  • tiek aprēķināts un maksāts valsts budžetā par noteiktu periodu – taksācijas periodu (Latvijā – viens mēnesis).

Latvijā tiek piemērota pievienotās vērtības nodokļa pamatlikme 22% apmērā no preču vai pakalpojumu vērtības.

Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots arī preču importam no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām. Šodien nodokli importam piemēro tādā pašā veidā kā muitas nodokli, tas ir, piemērojot muitas procedūru – izlaišana brīvam apgrozījumam.

Tuvākajā laikā ir plānots atvieglot nodokļa piemērošanu preču importam – ieviešot „īpašu nodokļa režīmu preču importa darījumos”, kas atļaus atlikt nodokļa samaksu līdz tās uzrādīšanai atbilstošā perioda pievienotās vērtības deklarācijā.

Svarīgākie tiesību akti, kas regulē pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, ir:
•    ES Padomes 2006.gada 28.novembra direktīva Nr. 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (publicēts ES OV L 347, 11.12.2006., stājās spēkā 2007.gada 1.janvārī);
•    LR likums „Pievienotās vērtības nodokļa likums” (publicēts LV Nr.197, 14.12.2012., stājies spēkā 2013.gada 1.janvāri);
•    LR Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumi Nr.17 „Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” (publicēts LV Nr.14, 21.01.2013.., piemērojami ar 2013.gada 1.janvāri);
•    LR Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumi Nr.691 „Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai” (publicēts LV Nr.143, 09.09.2011., stājas spēkā ar 2011.gada 10. septembri).

Lai vienveidotu pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu ES dalībvalstīs, Eiropas Komisija ir sagatavojusi uzņēmējiem, ierēdņiem un citiem interesentiem PVN e-apmācību programmu, kuru bez maksas var ielādēt no EK Nodokļu un muitas savienības ģenerāldirektorāta interneta mājas lapas

 

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sekretariāts.
Juridiskā adrese: VAS „Latvijas Jūras administrācija” Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048.
Izstrādāja: (c) www.smaidi.lv (2016)