Drukāt
Preču muitošanas un izmantošanas režīmu un muitas procedūru veidi Eiropas Savienībā
Muitas procedūras

Muitas procedūra” nozīmē preču:
1. izlaišanu brīvam apgrozījumam ES muitas teritorijā;
2. tranzītu (iekšējais un ārējais Kopienas tranzīts);
3. ievešanu muitas noliktavā;
4. ievešanu pārstrādei;
5. pārstrādi muitas kontrolē;
6. ievešanu uz laiku;
7. izvešanu pārstrādei;
8. izvešanu.

Paskaidrojumi:
Muitas procedūras(1) Izlaišana brīvam apgrozījumam ir muitas procedūra, kas atļauj ES muitas teritorijā ievestajām ārvalstu precēm iegūt Kopienas preču statusu.
Muitas procedūras(2) Tranzīts ir muitas procedūra, kas atļauj pārvietot muitas kontrolē:
ārvalstu preces ES muitas teritorijā (ārējais Kopienas tranzīts);
Kopienas preces ES muitas teritorijā, šķērsojot trešās valsts teritoriju (iekšējais Kopienas tranzīts). ES muitas tranzīta procedūras piemērošanas vadlīnijas nosaka ES Komisijas Nodokļu un muitas savienības ģenerāldirektorāta (TAXUD) sagatavotā Tranzīta rokasgrāmata (TAXUD/801/2004).
Muitas procedūras

(3) Ievešana muitas noliktavā ir muitas procedūra, kas atļauj uzglabāt muitas kontrolē ES muitas teritorijā ievestās ārvalstu preces.

Muitas procedūras

(4) Ievešana pārstrādei ir muitas procedūra, kas atļauj pārstrādāt ES muitas teritorijā ievestās ārvalstu preces un pārstrādes produktus izvest ārā no šīs teritorijas.

Muitas procedūras

(5) Pārstrāde muitas kontrolē ir muitas procedūra, kas atļauj pārstrādāt ES muitas teritorijā ievestās ārvalstu preces un pārstrādes produktus izlaist brīvam apgrozījumam šajā teritorijā.

Muitas procedūras

(6) Ievešana uz laiku ir muitas procedūra, kas atļauj ES muitas teritorijā ievestās ārvalstu preces izmantot uz laiku šajā teritorijā.

Muitas procedūras(7) Izvešana pārstrādei ir muitas procedūra, kas atļauj Kopienas preces pārstrādāt ārpus ES muitas teritorijas un pārstrādes produktus izlaist brīvam apgrozījumam ES muitas teritorijā.
Muitas procedūras(8) Izvešana ir muitas procedūra, kas atļauj izvest Kopienas preces no ES muitas teritorijas.
 

Muitas procedūras – ievešana muitas noliktavā, ievešana pārstrādei, pārstrāde muitas kontrolē, ievešana uz laiku un izvešana pārstrādei ir “muitas procedūras ar ekonomisku ietekmi”, kuru piemērošanai ir jāsaņem iepriekšēja muitas iestāžu atļauja. ES muitas procedūru ar ekonomisku ietekmi piemērošanas vadlīnijas nosaka ES Komisijas sagatavotais informācijas dokuments 2001/C 269/01.

Muitas procedūru, kā arī preču atpakaļizvešanas no ES muitas teritorijas piemērošana tiek veikta, deklarējot preces muitas iestādē un noformējot Vienoto administratīvo dokumentu (VAD, muitas deklarāciju). Preču deklarēšana jāveic parastajā kārtībā vai arī, ja saņemta muitas iestāžu atļauja, - vienkāršotajā kārtībā (nepilnā deklarēšana, vienkāršotā deklarēšana vai vietējā muitošana).

Pārējie preču izmantošanas režīmi tiek piemēroti vienkāršotā kārtībā, - iesniedzot muitas iestādēm rakstveida pieteikumu brīvā formā.

Piemērojot precēm muitas procedūru – izlaišana brīvam apgrozījumam (noteiktos gadījumos arī – ievešanu pārstrādei un ievešanu uz laiku), preces tiek apliktas ar ES ievedmuitas nodokļiem saskaņā ar TARIC preču un muitas nodokļu klasifikācijas sistēmu, kā arī ES dalībvalstīs piemērojamo pievienotās vērtības nodokli un, noteiktos gadījumos, ar akcīzes nodokli.

Piemērojot pārējās muitas procedūras, kā arī citus preču izmantošanas režīmus, precēm tiek atlikti attiecīgie nodokļi līdz brīdim, kad tās tiek izlaistas brīvam apgrozījumam ES muitas teritorijā vai arī izvestas no ES muitas teritorijas.

Grafisko shēmu avots: Vācijas muitas dienests

 

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sekretariāts.
Juridiskā adrese: VAS „Latvijas Jūras administrācija” Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048.
Izstrādāja: (c) www.smaidi.lv (2016)