Drukāt

Pārtikas nekaitīguma kontrole

Pārtikas robežkontroles uzdevums ir nepieļaut patērētāju veselībai un dzīvībai, kaitīgas un bīstamas produkcijas ievešanu no trešajām valstīm (valstis, kas nav Eiropas Savienības valstis).

Ievedot pārtikas produktus no trešajām valstīm, PVD novērtē pārtikas produktu nekaitīgumu, klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma (tai skaitā ģeogrāfiskās norādes un aizsargātie cilmes nosaukumi) atbilstību normatīvo aktu prasībām. Pārtikas nekaitīguma kontrolei pakļauti šādi produkti:
1) Pārtikas piedevas
2) Pārtikas aromatizētāji
3) Materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku
4) Zīdaiņu un mazu bērnu pārtika
5) Cukurs un sāls
6) Alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni
7) Dzeramais ūdens un minerālūdens
8) Uztura bagātinātāji
9) Diētiskā pārtika
10) Jaunā pārtika
11) Ģenētiski modificēta pārtika

Eksporta un tranzīta kravām uz trešajām valstīm pārtikas nekaitīguma kontroli Pārtikas un veterinārais dienests robežkontroli neveic.
Ievedot Latvijā pārtikas nekaitīguma kontrolei pakļautu kravu:
•    Pārtikas un materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti saskarei ar pārtikas, ievedējam jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā saskaņā ar 19.02.1998. likuma "Pārtikas aprites uzraudzības likums" 5.panta (3) daļu un 19.10.2011. MK noteikumu Nr.808 "Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku" 29. punktu.
•    Kravas ievedējam vismaz 24 stundas pirms pārtikas kravas plānotās uzrādīšanas PVD kontrolei uz to PVD kontroles punktu, caur kuru paredzēts kravu ievest, jānosūta Iepriekšējais paziņojums.
•    Iepriekšējās paziņošanas kārtība
•    Kopējais ievešanas dokuments dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika

Noteiktiem pārtikas produktiem no trešajām valstīm, saistībā ar augsto piesārņojuma risku piemēro pastiprinātu importa kontroli vai īpašus piesardzības pasākumus (trešo valstu produktu pirmseksporta kontrole, produktu sertifikācija un paraugu ņemšana), skatīt zemāk esošo „Īpaši nosacījumi, kuri reglamentē dažādu pārtikas produktu importu Latvijā un Eiropas Savienībā”

Maksu par kontroli iekasē atbilstoši 08.10.2013. MK noteikumiem Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem".

Papildus informācija par:
•    PVD pārtikas nekaitīguma kontroli

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sekretariāts.
Juridiskā adrese: VAS „Latvijas Jūras administrācija” Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048.
Izstrādāja: (c) www.smaidi.lv (2016)