Drukāt

Pārtikas nekaitīguma un nepārtikas drošuma kontrole tiek veikta šādām precēm, kuras tiek ievestas ES no trešajām valstīm (saskaņā ar ES Padomes 08.02.1993. regulu Nr.339/93/EEK un ES Komisijas 28.07.1993. lēmumu Nr.93/583/EEK):

 • pārtikas produkti (izņemot nepārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus);
 • medikamenti un farmācijas produkti;
 • ēteriskās eļļas, kosmētika, parfimērija, u.tml.;
 • ziepes;
 • mazgāšanas līdzekļi;
 • insekticīdi;
 • gumijas higiēniskie un farmācijas izstrādājumi;
 • kartona un papīra iesaiņojamais materiāls (izmantošanai saskarē ar pārtiku);
 • lietots apģērbs;
 • rotaļlietas.

Nekaitīguma un drošuma kontrole netiek veikta eksporta un tranzīta kravām. Nekaitīguma un drošuma kontrole, ievedot preces ES, tiek veikta par maksu. Maksas pakalpojumu cenrādi apstiprina zemkopības ministrs.

Ievedot preces ES, nekaitīguma un drošuma kontrolei jāuzrāda šādi dokumenti:

 • ievedot – preces drošumu un nekaitīgumu apliecinoši dokumenti (zālēm arī ievešanas atļauja);
 • atpakaļizvedot - saņēmējvalsts pieprasītie dokumenti.

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sekretariāts.
Juridiskā adrese: VAS „Latvijas Jūras administrācija” Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048.
Izstrādāja: (c) www.smaidi.lv (2016)