Drukāt

Veterinārā kontrole tiek veikta šādām precēm, kuras tiek ievestas ES no trešajām valstīm:

  • dzīvnieku izcelsmes produktiem (saskaņā ar ES Padomes 18.12.1997. direktīvu Nr.97/78/EK un ES Komisijas 22.02.2004. regulu Nr.136/2004/EK);
  • dzīviem dzīvniekiem (saskaņā ar ES Padomes 15.07.1991. direktīvu Nr.91/496/EEK un ES Komisijas 18.02.2004. regulu Nr.282/2004/EK).

Veterinārajai kontrolei pakļauto preču saraksts ir apstiprināts ar ES Komisijas 26.04.2002. lēmumu Nr.2002/349/EK. Veterinārajai kontrolei pakļauto tranzīta kravu pārvadāšanu pa autoceļiem nosaka ES Komisijas 24.02.2000. lēmums Nr.2000/208/EK. Veterinārās kontroles kārtību muitas noliktavās, brīvajās zonās un brīvajās noliktavās nosaka ES Komisijas 08.09.2000. lēmums Nr.2000/571/EK. Šīm teritorijām ir jābūt atzītām saskaņā ar ES Padomes 18.12.1997. direktīvu Nr.97/78/EK un iekļautām speciālā ES sarakstā. Veterinārā kontrole, t.sk. tranzītkravām, tiek veikta par maksu. Maksas pakalpojumu cenrādi apstiprina zemkopības ministrs.

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sekretariāts.
Juridiskā adrese: VAS „Latvijas Jūras administrācija” Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048.
Izstrādāja: (c) www.smaidi.lv (2016)