Drukāt

Autoceļu infrastruktūra

Autosatiksme un autopārvadājumu nozare ir katras valsts spēcīgas tautsaimniecības sastāvdaļa, tā nodrošina valsts ekonomisko izaugsmi un labklājību, cilvēku un preču pārvietošanu pasaulē.
Autotransporta saskaņotas un drošas kustības nodrošināšana starp valstīm ir svarīgs uzdevums. Tas prasa pastāvīgu starptautisku sadarbību, lai attīstītu pasaules tirgus, veicinātu starpvalstu ekonomisko sadarbību, radītu jaunas darba vietas, attīstītu tūrismu, uzlabotu resursu sadali.
Attīstīta un organizēta kravu pārvadājumu sistēma ļauj droši un ātri piegādāt preces no citām valstīm un citiem kontinentiem, tā tuvina valstis un to iedzīvotājus, veicina konkurenci, samazina izmaksas un uzlabo pārvadājumu efektivitāti. Vienoti tehniskie standarti ir uzlabojuši arī drošumu un mazina piesārņojumu.
Kopējais autoceļu un ielu garums Latvijā ir 73 2059 km, tai skaitā valsts autoceļi 20 131 km. Latvijas valsts autoceļu pārvaldīšanu veic VAS "Latvijas Valsts ceļi".
Ziemeļu – Dienvidu virzienā Latviju šķērso Eiropas transporta koridors E67 "Via Baltica", (Helsinki – Tallina – Rīga – Kauņa – Varšava), kurš savienojas ar  E77 (Rīga – Kaļiņingrada – Gdaņska).
Rietumu – Austrumu virzienā Latviju šķērso Eiropas nozīmes autoceļš E22, kurš sākas Lielbritānijā un stiepjas līdz pat Krievijas vidienei. Latviju tas šķērso  maršrutā Ventspils – Rīga – Rēzekne – Krievijas robeža.
Visi nozīmīgākie autoceļu savienojumi ir iekļauti Trans Eiropas Transporta tīklā TEN-T un nozīmīgākās investīcijas tiek veiktas tieši tajos maršrutos. Tādējādi tiek nodrošināta kvalitatīva satiksme no Latvijas ostām uz kaimiņvalstīm Krieviju un Baltkrieviju.

celi

 Autopārvadājumi

Latvijas autopārvadātāji ir aktīvi starptautisko pārvadājumu tirgū. Latvijā ir viens no jaunākajiem, modernākajiem, ES prasībām atbilstošiem un lielākajiem autopārvadātāju parkiem Eiropā. Valstī ir gandrīz 4 tūkstoši licencēto starptautisko kravas autopārvadātāju un ap 300 vietējo autopārvadātāju.

Licencēto kravas autopārvadātāju skaits Latvijā*

autoparv skaitsdati uz 2017.gada 1.maiju


Starptautiskajos pārvadājumos izmantojamā autoparka sadalījums pa ekoloģiskajām klasēm
uz 2017.gada 1.maiju

euro klases2016. gadā ar autotransportu tika pārvadāts 63,4 miljoni tonnu kravu. Starptautiskie pārvadājumi pieauga par 0.8 miljoniem tonnu jeb 1.3 %.
Galvenais autopārvadātāju tirgus izsenis ir bijis orientēts uz tādām NVS valstīm kā Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna, kā arī Ukraina un Centrāleiropas valstis bet globālo procesu iespaidā  2016.gadā visvairāk Latvijā reģistrētais autotransports kravas pārvadāja Skandināvijas valstīs un Vācijā. Latvijas autopārvadātāji ir konkurētspējīgi gan Eiropas, gan NVS valstu tirgos,  labi pārzina svešvalodas, brīvi var komunicēt krievu un angļu valodā.

 

Papildus informācija par autopārvadājumiem Latvijā:

•    Latvijas Auto - www.lauto.lv

Lielākā autopārvadātāju asociācija Latvijā, tā pārstāv 90 procentus Latvijas kravu pārvadātāju, nodrošinot tiem starptautisko konvenciju un nolīgumu sniegtās priekšrocības, organizējot starptautiskos pārvadājumus. Pārstāv Latviju IRU un nodrošina TIR sistēmu Latvijā.

•    Latvijas Valsts ceļi - www.lvceli.lv

Valsts akciju sabiedrība, kas pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē tam piešķirto finansējumu, plāno un vada valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību.

•    Latvijas autoceļu uzturētājs - www.lau.lv

Valsts akciju sabiedrība, kas visā valsts teritorijā (izņemot Rīgas pilsētu) nodarbojas ar valsts autoceļu un ar tiem saistīto inženierbūvju un komunikāciju kompleksiem uzturēšanas darbiem, būvniecību, remontiem, kā arī būvmateriālu – dolomīta šķembu, drupinātās grants un sagatavoto smilšu ražošanu.

•    Autotransporta direkcija - www.atd.lv

Valsts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, realizē vienotu valsts politiku starptautisko pārvadājumu jomā, licencē autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbību. Tās darbības galvenais mērķis ir sekmēt pārvadājumu attīstību un pārvadātāju konkurētspējas palielināšanos.

•    Ceļu satiksmes drošības direkcija - www.csdd.lv

Valsts akciju sabiedrība, kas saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu un Statūtiem nodarbojas ar transportlīdzekļu reģistrāciju, autovadītāju kvalifikācijas eksāmenu pieņemšanu un vadītāja apliecību izsniegšanu, tehniskās apskates nodrošināšanu, veic ceļu drošības auditu un vispārēju pārraudzību, kā arī veido un uztur transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, informē un izglīto ceļu satiksmes dalībniekus. CSDD nodrošina arī Rīgas Motormuzeja, tā Bauskas filiāles un Biķernieku kompleksās sporta bāzes darbību.

•    Aktuālā satiksmes informācija - www.celugids.lv

Šeit atrodama informācija par laika un ceļa apstākļiem, kartes, par satiksmes ierobežojumiem ceļu remontdarbu laikā, par situāciju uz ceļiem, par transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojumiem ne tikai Rīgā, Latvijā un visā Baltijā, bet arī pārējās Eiropas valstīs, par maksas ceļiem Eiropā un cita autovadītājiem noderīga informācija.
 

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sekretariāts.
Juridiskā adrese: VAS „Latvijas Jūras administrācija” Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048.
Izstrādāja: (c) www.smaidi.lv (2016)