Drukāt

Sveicināti Latvijas transporta un loģistikas nozares portālā!

Latvija ir ideāla vieta loģistikas organizēšanai starp - Eiropas Savienības, NVS un Āzijas tirgiem. Multimodālie transporta koridori šķērso Latvijas teritoriju gan no Austrumiem uz Rietumiem, gan no Ziemeļiem uz Dienvidiem. Galvenā kravu plūsma, galvenokārt tranzīts, pārvietojas no Austrumiem uz Rietumiem caur Latvijas ostām – savienojot Krieviju, NVS un Āzijas valstis ne tikai ar Rietumeiropu, bet ar visu pasauli.   

 multimod 2017

Ostu, dzelzceļu, autopārvadātāju, muitas noliktavu un brokeru, loģistikas centru, kā arī kuģu aģentu, ekspeditoru un naftas un naftas produktu cauruļvadu operatori sniedz efektīvus un konkurētspējīgus pakalpojumus. Tranzīta un loģistikas sektors Latvijas tautsaimniecībā nodrošina trešo daļu no pakalpojumu eksporta. Tādēļ tā ir viena no vissvarīgākajām prioritātēm valdības līmenī.

lv karte

Trīs lielās neaizsalstošās ostas Rīgā, Ventspilī un Liepājā kopā 2017.gadā apstrādāja gandrīz kā 62 milj tonnu kravu. Regulāra prāmju satiksme savieno Latviju ar Zviedrijas un Vācijas ostām. Konteinerlīnijas veic konteinerpārvadājumus ar daudzām citām Baltijas jūras ostām un tālākām ostām Eiropas Savienībā.

1520

Kopīga dzelzceļa sistēma ar sliežu platumu 1520 mm un vienota dzelzceļu kravu pārvadājumu organizēšanas sistēma nodrošina NVS un Āzijas valstīm tiešu izeju uz Latvijas ostām Eiropas Savienībā. Dzelzceļa pārvadājumi Latvijā sastāda aptuveni pusi no visiem pārvadājumu apjomiem. 2017.gadā pa dzelzceļu tika pārvadātas 43.8 milj.t. Nozīmīgākie autoceļu, dzelzceļu maršruti, ostas un lidostas ir iekļautas Eiropas Savienības Trans - Eiropas transporta tīklā TEN-T. Lielākās investīcijas transporta infrastruktūrā – ostās, dzelzceļā un autoceļos – vispirms tiek ieguldītas tieši tranzītam izmantojamos virzienos. Latvijas tranzīta koridori atzīti arī citos starptautiskos formātos: Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Eiropas galveno transporta artēriju AGR (The European Agreement on main international traffic arteries) autoceļu tīklā, dzelzceļu tīklā AGC (The European Agreement on Main International Railway lines), starptautiskā kombinēto pārvadājumu tīklā AGTC (European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations), Eirāzijas transporta koridoros EATL (The EuroAsian Transport Links) un Dzelzceļu sadraudzības organizācijas OSŽD (The Organization for Cooperation of Railways) tīklos.

Latvija aktīvi darbojas starptautiskā līmenī. Bijām koordinējošā valsts ASEM formāta transporta sektorā. Kopš 2016.gada Latvijā ir izveidots un darbojas Centrālās un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības formāta CEEC-China 16+1 loģistikas sekretariāts.

 

Latvija ir jūsu vārti Eiropas Savienībā!

 

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sekretariāts.
Juridiskā adrese: VAS „Latvijas Jūras administrācija” Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048.
Izstrādāja: (c) www.smaidi.lv (2016)